Välkommen till Nordwind AB

Vi kan nu erbjuda Attefallshus 30 kvm, fritidshus och bodar!
Enkelt, välplanerat och nyckelfärdigt, från 374 000 kr

Om våra hus!

Nordwinds Attefallshus, fritidshushus och bodar är så långt det går byggda i naturmaterial. De är isolerade för året runt-bruk och konstruerade för att hålla i många år framåt.

För att göra vårt hus “Attefallshus Gotland 30 kvm” så prisvärt som möjligt har vi valt att inte bygga det som ett permanentboende. Det innebär att boendeytan blir större genom att isoleringen i väggarna är något tunnare än vad reglerna för permanentboende föreskriver, de möbleringsbara ytorna ökar också genom att inte alla ytor behöver tillgänglighetsanpassas.
Därför kommer “Attefallshus Gotland 30 kvm” som definition vara ett “Fritidshus”. Det hindrar inte att ni kan placera huset på er villa eller -fritidstomt och hyra ut det som exempelvis studentboende eller turister.

Vi tillverkar ditt hus under perfekta förhållanden inomhus och lyfter det på plats direkt på din tomt. Det är en stor fördel rent kvalitetsmässigt, att huset byggs under perfekta förhållanden i en torr och varm miljö, dessutom är det skonsamt mot din plånbok.

NYCKELFÄRDIGT  |  VÄLPLANERAT  |  SMART

Välplanerat
På 30 kvm måste varje yta var väl genomtänkt. I våra hus finns det plats för sovrum, badrum och integrerat vardagsrum och kök.

Prisvärt
Nordwinds olika hus, ger mycket för pengarna!

Detta kan vi uppnå genom att bygga färdigt huset inomhus under optimala förhållanden. En liten effektiv organisation utan mellanhänder, med låga omkostnader håller också ner priset.

Nyckelfärdiga
Vi tillverkar huset helt färdigt på fabrik och lyfter det på plats direkt på tomt, bara att koppla på el, avlopp och vatten.

Attefallshus Gotland 30 kvm = Fritidshus
“Attefallshus Gotland 30 kvm” är per definition ett “Fritidshus”. Det hindrar inte att ni kan ställa huset på er villa eller fritidstomt och hyra ut som t.ex. studentboende.

Flyttbart
Huset är konstruerat med en kraftig strålram i grunden vilket gör att huset lätt kan flyttas från den ena platsen till den andra och enkelt kan ställas på platta, plintar eller grusbädd.

Kvalitet
Vi tillverkar ditt hus på fabrik med system som är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Erfarenhet
Nordwind AB har sedan början av 90-talet erfarenhet av att tillverka och leverera produkter till byggmarknaden. Vårt mål har alltid varit att hitta nischade prisvärda produkter av hög kvalitet.

   Här kan man se vilka
   tillval man kan göra!


Tillval

När du bestämt dig för att köpa något av våra hus skriver vi ner beställningen och alla ev. tillval i en orderspecifikation.
Den specifikationen är sedan ett underlag till avtalet vi skriver med varandra.

 

1. Första kontakten och visning av huset

Kontakta oss gärna via mail eller telefon för information och visning av vårt Attefallshus 

.  Är du intresserad kan vi erbjuda en kontroll av tillgänglighe

ten och framkomligheten för leveransen, en genomgång av dina markförhållanden samt  uppskatta ett pris för grundarbetet. 

Du kan även mot en ersättning välja att låta oss göra bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun., skicka det kompletta underlaget till kommunen och följa upp ärendet. Annars ger vi dig ritningarna så att du kan göra din ansökan själv.

2. Beställning och val av tillval

När du bestämt dig för att köpa något av våra hus skriver vi ner beställningen och alla ev. tillval i en orderspecifikation. Den specifikationen är sedan ett underlag till avtalet vi skriver med varandra.

3. Avtalsskrivning

Avtalsskrivning sker efter att startbesked mottagits från kommunen. Nu finns också en möjlighet att göra eventuella tilläggsbeställningar.
När vi skriver avtalet är det konsumentköplagen som gäller, därför utgår vi från ett standardavtal som branschens båda sidor tagit fram. Det gör att avtalet är balanserat och du som kund kan känna dig trygg.
Efter att avtalet är klart och påskrivet får du en första faktura på 50% av husets belopp. När vi mottagit betalningen startar produktionen av ditt hus.

4. Leverans och betalning

Huset levereras i normalfallet 6 till 8 veckor efter att avtalet är påskrivet och första delbetalning mottagits. Närmare besked om när huset beräknas anlända till er tomt lämnas då huset är färdigt för transport från fabriken. Behörig avtalsskrivare måste finnas på plats för att ta emot och godkänna leveransen. 
En betalning på 45% av priset när huset anlänt till tomtgränsen och innan det lyfts på plats.

5. Leverans och betalning

r alla arbeten är avslutade sker en slutbesiktning där vi tillsammans med en oberoende besiktningsman, som du utser, kontrollerar att allt är korrekt utfört och att huset är godkänt. Skulle det finnas anmärkningar ansvarar vi för att åtgärda dem inom två månader.
Efter godkänd besiktning betalar du resterande 5% av totalbeloppet, en ansökan om slutbesked skickas in till kommunen och du får nycklarna till huset i din hand. Inflyttningen måste du dock vänta med tills slutbeskedet från byggnadsnämnden kommit vilket ofta sker inom en till två veckor.

Förutom Attefallshus har vi
i många är levererat gediget byggmaterial.

Nordwind AB har levererat produkter till byggindustrin sedan 1994. Vi har sedan dess utvecklat och sålt byggprodukter från oss själva samt producenter i Sverige och övriga Europa. Vårt mål har varit att hitta nischade prisvärda produkter av hög kvalitet  i varje segment. Våra egna produkter vi utvecklat är t.ex. “Renovglas”, Iglo Fönsterskydd” och nu “Attefallshus 30 kvm”.

Skriv en fråga, boka tid för visning eller beställ en offert av våra hus