Hur beställer jag?

Här kan du se hur
beställningen går till!

Efter att du titta på vårt visningshus och bestämt dig för vilket alternativ som passar dig får du en offert där du också kan välja ev. tillval.
Nästa steg blir avtalsskrivning där vi kommer överens om villkoren för köp och leverans.

1. Första kontakten och visning av huset

Kontakta oss gärna via mail eller telefon för information och visning av vårt Attefallshus 
Är du intresserad kan vi erbjuda en kontroll av tillgängligheten och framkomligheten för leveransen, en genomgång av dina markförhållanden samt  uppskatta ett pris för grundarbetet. 
Du kan även mot en ersättning välja att låta oss göra bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun., skicka det kompletta underlaget till kommunen och följa upp ärendet. Annars ger vi dig ritningarna så att du kan göra din ansökan själv.

2. Beställning och val av tillval

När du bestämt dig för att köpa något av våra hus skriver vi ner beställningen och alla ev. tillval i en orderspecifikation. Den specifikationen är sedan ett underlag till avtalet vi skriver med varandra.

3. Avtalsskrivning

Avtalsskrivning sker efter att startbesked mottagits från kommunen. Nu finns också en möjlighet att göra eventuella tilläggsbeställningar.
När vi skriver avtalet är det konsumentköplagen som gäller, därför utgår vi från ett standardavtal som branschens båda sidor tagit fram. Det gör att avtalet är balanserat och du som kund kan känna dig trygg.
Efter att avtalet är klart och påskrivet får du en första faktura på 50% av husets belopp. När vi mottagit betalningen startar produktionen av ditt hus.

4. Leverans och betalning

Huset levereras i normalfallet 6 till 8 veckor efter att avtalet är påskrivet och första delbetalning mottagits. Närmare besked om när huset beräknas anlända till er tomt lämnas då huset är färdigt för transport från fabriken. Behörig avtalsskrivare måste finnas på plats för att ta emot och godkänna leveransen. 
En betalning på 45% av priset görs när huset anlänt till tomtgränsen och innan det lyfts på plats.

5. Slutbesiktning

r alla arbeten är avslutade sker en slutbesiktning där vi tillsammans med en oberoende besiktningsman, som du utser, kontrollerar att allt är korrekt utfört och att huset är godkänt. Skulle det finnas anmärkningar ansvarar vi för att åtgärda dem inom två månader.
Efter godkänd besiktning betalar du resterande 5% av totalbeloppet, en ansökan om slutbesked skickas in till kommunen och du får nycklarna till huset i din hand.

Här kan du kontakta oss via mejl för order, försäljning och övrigt!

Translate »