System

Nordwind har tagit fram och utvecklat metododik att värmeisolera fönster. De syftar till att på ett rationellt sätt kunna renovera fönster till en rimlig kostnad. Vilket förlänger och uppgraderar gamla fönster till samma prestanda som nya moderna fönster.
Detta innebär:

  • Att fönstren har lika bra värmevärden som moderna fönster.
  • Att du kan Ljudisolerar fönstren till 42 dB, mer än en halvering av ljudnivån.
Translate »