Värmeisolering

Renovglas – Det optimala sättet att tilläggsisolera fönster!

En kall fönsterruta stjäl värme från kroppen och ger ett kallt golvdrag i rummet. För att motverka känslan av drag vrider du upp värmen i elementen vilket i sin tur innebär att dina uppvärmningskostnader ökar drastiskt.

Isolera fönstren
Lösningen på problemet är att isolera fönstren. Det gör vi genom att montera en helt förseglad isolerglas eller tredje glasruta “Renovglas” på insidan av dina fönster. Monteras dessutom ett energiglas i isolerglas konstruktionen och mellanrummet fylls med argongas erhåller isolerglas konstruktionen samma prestanda som hos ett modernt nytt energifönster (U-värde = 1,2). Det nya inre glaset blir 6-7 grader varmare, komforten ökar och uppvärmingskostnaden minskar med 20%.

Lönsamt
Att tilläggsisolera dina fönster med Renovglas isolerglas kostar bara en bråkdel av priset för nya fönster. Dessutom spar du på miljön genom att inte byta dina fönster samt att du bevarar det kulturvärde som äldre träfönster har.

Före montage

Före montaget

Efter montage

Efter montaget
Translate »