Fönsterisolering

Investera i fönsterisolering, slipp dyra fönsterbyten

Drar det kallt inomhus? Eller störs du av buller och oljud utifrån?
Nordwind har tagit fram och utvecklat metodik att värmeisolera fönster. Den syftar till att på ett rationellt sätt kunna renovera fönster till en rimlig kostnad vilket förlänger och uppgraderar gamla fönster till samma prestanda som nya moderna fönster.

Fönsterisolering

Äldre fönster saknar de eftertraktade egenskaper som moderna fönster med treglas har, och erbjuder därför inte samma komfort. En del känner därför att ett fönsterbyte är på sin plats för att sänka uppvärmningskostnaderna och slippa oljuden. Men finns det ett annat alternativ? Absolut.

Lösningen på problemet är fönsterisolering. Det vi gör är att montera en tredje glasruta, “Renovglas”, på insidan av dina fönster. Väljer man dessutom ett energiglas i isolerglaskonstruktionen och mellanrummet fylls med argongas erhålles ett isolerglas med samma prestanda som hos ett modernt nytt energifönster (U-värde = 1,2). Det nya inre glaset blir 6-7 grader varmare, komforten ökar och uppvärmningskostnaden minskar med cirka 20%.

Renovglas – Det optimala sättet att tilläggsisolera fönster!

En kall fönsterruta stjäl värme från kroppen och ger ett kallt golvdrag i rummet. För att motverka känslan av drag vrider du upp värmen i elementen vilket i sin tur innebär att dina uppvärmningskostnader ökar drastiskt.

Lönsamt

Att tilläggsisolera dina fönster med Renovglas isolerglas kostar bara en bråkdel av priset för nya fönster. Dessutom spar du på miljön genom att inte byta dina fönster, du bevarar det kulturvärde som äldre träfönster har.
Vi erbjuder både värme- och ljudisolering av dina fönster. Fördelarna med att investera i vår fönsterisolering jämfört med att byta ut fönstren är många. Här är några:

– Kostar bara en bråkdel av att renovera fönster
– Sparar på miljön med mindre uppvärmning och omfattande renovering
– Bevarar eventuellt kulturvärde som vissa äldre träfönster har
– Ger cirka 20 % lägre värmekostnad
– Eliminerar kallras
– Få cirka 25 % i ROT-avdrag

Innovativ och kostnadseffektiv lösning

För att möta behoven av att både slippa bullerstörningar och sänka energiförbrukningen har vi tagit fram en mycket kostnadseffektiv lösning. Enkelt uttryckt innebär denna typ fönsterisolering en installation med en kombination av 6mm och 4mm energiglas. Resultatet? Reduktion på 40dB RW samt ett U-värde på 1,2 för samtliga fönster, vilket uppfyller kravet för att få energibidrag.

Vill du veta mer om hur vi utför värme- och ljudisolering på dina fönster? Läs mer här under våra flikar för varje kategori och se även våra produktblad för mer detaljerad beskrivning.

Givetvis går det också alltid bra att kontakta oss.

Translate »