Nordwind Fönsterkitt

Nordwind Fönsterkitt är vårt egna moderna fönsterkitt baserat på hybridteknik.

Användningsområden

Används till kittning av enkelglasfönster, fogning i träsprickor, kantförsegling, tryckkitt m.m.

Färger: vit, grå, brun

Förpackning: 290 ml tub, 600 ml korv

Translate »